Odmiana bardzo wczesna. Idealna do mycia i pakowania na supermarkety oraz odpowiednia do
mechanicznego obierania i na rynek ziemniaka sałatkowego.
 
 
Kształt: owalny
Kolor skórki: żółty
Kolor miąższu: jasnożółty
Plon: wysoki
Typ konsumpcyjny: AB
Zawartość skrobi: 12,3%
Poziom suchej masy: 18,7%